Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
THÔNG TIN TIẾP NHẬN ỦNG HỘ BÃO LỤT 
Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, cứu trợ người dân tỉnh Quảng Bình bị ảnh hưởng do lũ lụt xin vui lòng chuyển về: 
"Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Bình"
Số tài khoản: 3761.0.9016364.91099; Mã ĐVQHNS: 9016364, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình.
Tài khoản cứu trợ tại Ngân hàng(Tài khoản nhận ngoại tệ)
Tên tài khoản: UY BAN MAT TRAN TO QUOC VN TINH QUANG BINH
Mã số ngân hàng: BFTVVNVX
Số tài khoản: 0311370682261
Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình
Hoặc trực tiếp tại địa chỉ: 35 Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Thông tin chi tiết liên hệ:
- Ông Trần Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQViệt Nam tỉnh, ĐT: 0232.3840678, DĐ 0918.736.689
- Ông Phạm Văn Đồng, Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ĐT: 0232.3824541; DĐ: 0983.684.865
- Ông Nguyễn Xuân Toàn, Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ĐT: 0232.3841827; DĐ: 0913.069.903
- Ông Trần Duy Hưng, Phó Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ĐT: 0232.3824541; DĐ: 0918.666.887.
- Ông Trần Khắc Định, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ĐT: 0232.3841827 ; DĐ: 0911.366.818
Trường hợp cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn ủng hộ trực tiếp đến tay người dân thì liên hệ với các đầu mối trên để được hướng dẫn, hỗ trợ.

BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQVN TỈNH QUẢNG BÌNH