Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Công điện: Khẩn trương cứu trợ người dân, khắc phục hậu quả mưa lũ 
Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh về việc Khẩn trương cứu trợ người dân, khắc phục hậu quả mưa lũ
 Xem nội dung công điện tại đây!