Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Khẩn trương khách phục hậu quả do đợt mưa lũ đặc biệt lớn gây ra 
 Công văn số 1022-CV/TU ngày 20/10/2020 của Tỉnh Ủy Quảng Bình về việc Khẩn trương khách phục hậu quả do đợt mưa lũ đặc biệt lớn gây ra.
 Xem nội dung công văn tại đây!