Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Tổng kết Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020 
Sáng 16-10-2020, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết Đề án xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT) giai đoạn 2018-2020; 3 năm thực hiện biên bản ghi nhớ xây dựng CQĐT giữa UBND tỉnh Quảng Bình và Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) và công bố nền tảng căn bản CQĐT tỉnh Quảng Bình.  
Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Trọng Đường, Phó Cục Trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, Nguyễn Nam Long, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ TT-TT.
Ngày 23-4-2018, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án Xây dựng CQĐT tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020. Tháng 5-2020, UBND tỉnh ban hành khung kiến trúc CQĐT tỉnh Quảng Bình nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong việc đầu tư, nâng cấp các hệ thống, phần mềm, cơ sở dữ liệu trên toàn tỉnh.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sau 3 năm triển khai Đề án xây dựng CQĐT và Biên bản hợp tác, các nền tảng cơ bản của CQĐT tỉnh Quảng Bình đã và đang được hoàn thiện. Hạ tầng viễn thông, internet ngày càng hiện đại, đồng bộ từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa, sẵn sàng đáp ứng cho việc xây dựng, phát triển CQĐT, triển khai dịch vụ đô thị thông minh, chuyển đổi số. Internet băng thông rộng đã được triển khai, lắp đặt tại 151/151 trung tâm các xã, phường, thị trấn, bảo đảm 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh có Internet phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng CQĐT. Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh Quảng Bình được nâng cấp, hoàn thiện, là nơi quản lý, vận hành tất cả các hệ thống thông tin CQĐT tỉnh.
Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công đã được xây dựng và triển khai đến tất cả các sở, ban, ngành, 8/8 UBND cấp huyện và 151/151 UBND cấp xã. Hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh đã và đang triển khai tích hợp 78 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 với Cổng dịch vụ công quốc gia. Đến nay, bình quân có trên 2.000 lượt hồ sơ/ngày được cập nhật, luân chuyển và xử lý trên hệ thống.
Việc ứng dụng CNTT, CQĐT phục vụ công việc đã được các sở, ban, ngành, UBND các cấp chú trọng thực hiện, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng suất lao động, rút ngắn thời gian thực hiện công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính. Người dân và doanh nghiệp đã từng bước tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công do cơ quan nhà nước cung cấp.
Thời gian tới, tỉnh Quảng Bình sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án phát triển CQĐT và dịch vụ đô thị thông minh (ĐTTM) tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 theo đề án của Chính phủ; tiến tới hoàn thành xây dựng đô thị thông minh tỉnh Quảng Bình.


Các đại biểu nhấn nút công bố chính thức các hệ thống cơ bản nền tảng CQĐT tỉnh Quảng Bình.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh; sự giúp đỡ tận tình của Bộ TT-TT; các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã đồng hành với tỉnh trong xây dựng CQĐT thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong xu thế phát triển hiện nay, việc xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, tận dụng lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là một trong những cơ hội, yếu tố cốt lõi để tỉnh Quảng Bình đi tắt đón đầu, phát triển nhanh và bền vững. Cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin trong thời đại ngày nay, cần phải xác định xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử là sự nghiệp lâu dài, đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, do vậy, cần có sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng thời cũng cần có sự tham gia của người dân, doanh nghiệp để xây dựng một xã hội điện tử, xã hội số.
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yều cầu Ban chỉ đạo CQĐT tỉnh phải ưu tiên thực hiện một số nhiệm vụ: tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT và các hệ thống thông tin của tỉnh; chú trọng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ ĐTTM, chương trình chuyển đổi số quốc gia để đẩy nhanh tốc độ phát triển CQĐT tỉnh, hướng tới Chính quyền số; hiện đại hóa hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin đến vùng sâu, vùng xa; triển khai mạng 5G...
Tại hội nghị đã diễn ra Lễ công bố chính thức các hệ thống cơ bản nền tảng CQĐT tỉnh Quảng Bình, đây là dấu mốc quan trọng trong việc hướng tới một chính quyền số, chính quyền minh bạch, do dân, vì dân. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tặng bằng khen có các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án xây dựng CQĐT tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020.

T.N