Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP LỤT TỈNH QUẢNG BÌNH 
 Diễn biến và dự báo mưa
Trong 6 giờ qua (từ 01h - 07h/12/10), khu vực tỉnh Quảng Bình đã có mưa
vừa, mưa to có nơi mưa rất to.
Dự báo trong 6 giờ tới, tại Quảng Bình tiếp tục có nơi mưa vừa, mưa to một số
nơi mưa rất to.
Cảnh báo:
Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các huyện Tuyên Hóa, Lệ Thủy,
Quảng Trạch, Quảng Ninh, Bố Trạch, Minh Hóa.
Tình trạng ngập lụt trên diện rộng vẫn còn diễn ra trên hạ lưu các lưu vực sông
và vùng trũng thấp đặc biệt là: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy, Quảng Ninh.
Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2

Xem toàn văn bản tin tại đây!