Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Tỉnh ủy Quảng Bình Họp báo về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII 
Đến nay, tỉnh Quảng Bình đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc xây dựng Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, khoa học, tập trung trí tuệ của toàn Đảng bộ. Công tác nhân sự Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình quy định và đã được Bộ Chính trị phê duyệt.  

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, sáng 09/10/2020, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Họp báo cung cấp thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội chủ trì Họp báo. Dự buổi Họp báo có đồng chí Cao Văn Định, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Trần Ngọc Ánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 21/10/2020 đến ngày 23/10/2020 (Phiên trù bị bắt đầu vào lúc 14giờ 00 ngày 21/10/2020; Đại hội khai mạc vào lúc 8 giờ 00 ngày 22/10/2020), tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh. Tổng số Đại biểu được triệu tập dự Đại hội là 347 đại biểu, trong đó đại biểu đương nhiên là 46 đồng chí, đại biểu được bầu từ Đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy là 301 đồng chí.

Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII có chủ đề: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, chủ động hội nhập quốc tế, phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung bộ.
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sẽ thực hiện 04 nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị, gồm: Kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu tại buổi Họp báo, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong thời gian qua và mong muốn các cơ quan báo chí, phóng viên tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá về phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng về sự phát triển và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, ý nghĩa, phương châm, chủ đề của Đại hội; những bài học kinh nghiệm rút ra từ Đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; những thành tựu quan trọng, toàn diện đạt được của tỉnh trong nhiệm kỳ qua; các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; công tác chuẩn bị cho Đại hội, đặc biệt là công tác nhân sự và các văn kiện trung tâm của Đại hội. Trong thời gian diễn ra Đại hội, tuyên truyền sâu rộng về những bài phát biểu quan trọng của lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Trung ương tại Đại hội; không khí chính trị, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh hướng về Đại hội. Sau Đại hội, tuyên truyền kết quả Đại hội, các mục tiêu, nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Thúy Nhung