Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Công điện về việc tập trung ứng phó mưa lũ lớn 
Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung ứng phó mưa lũ lớn
 Xem nội dung công điện tại đây!

P.TTBCXB