Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ngày 18/92020 
 Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ngày 18/92020
Xem thông tin tại đây