Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Quyết định và Thể lệ cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo năm 2020, sửa đổi. 
 Xem nội dung Quyết định và Thể lệ tại đây!

P.TTBCXB