Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Bản tin ngày 22-7-2020 
 Tải file tại đây

tt

Tên bài/nội dung

Tên cơ quan báo chí và tác giả

Ghi chú

 
 

 

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

 

 

 

1.      

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020. 3

Baoquangbinh.vn 22/7, Văn Minh

 

 

 

KINH TẾ

 

 

 

2.      

Quảng Bình: Giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng theo kế hoạch. 5

Baoxaydung.com.vn 21/7, Nhất Linh

 

 

3.      

PC Quảng Bình: Hoàn thành các chỉ tiêu công tác đầu tư xây dựng quý 2 năm 2020. 7

Cpc.vn 22/7, Thanh Hà

 

 

 

XÃ HỘI

 

 

 

4.      

Vạn Trạch: Quỹ TDND tích cực góp phần xây dựng NTM... 8

Thoibaokinhdoanh.vn 21/7, Phương Nam

 

 

5.      

Niềm vui trong ngôi nhà tình nghĩa. 10

Quân Đội Nhân Dân 22/7, tr6, Thanh Đông

 

 

6.      

Dân "kêu trời" vì bụi: Đầu tư khu tái định cư rồi bỏ hoang. 11

Laodong.vn 22/7, Lê Phi Long; Vicc.com.vn 22/7

 

 

7.      

Quảng Bình: Tặng quà gia đình chính sách, có công với cách mạng nhân ngày 27/7. 12

Dantri.com.vn 22/7, Tiến Thành

 

 

 

TỔNG CỘNG: 16 tin/bài

 

 

 

I. Thời sự - Chính trị

1. Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020

(Baoquangbinh.vn 22/7, Văn Minh)

 Ngày 22-7, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan.

 Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong giai đoạn 2015-2020, Sở Tư pháp đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua.

 Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần thúc đẩy ngành Tư pháp tỉnh Quảng Bình hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; các nội dung, chương trình công tác được triển khai đồng bộ, đi vào chiều sâu; tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn, lề lối làm việc được đổi mới; tập thể luôn đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương và trách nhiệm; các lĩnh vực công tác và nhiều chỉ tiêu đã vượt so với kế hoạch.

 Nổi bật, 5 năm liên tục Sở Tư pháp được Bộ Tư pháp xếp loại A khối cơ quan tư pháp địa phương, 5 năm liên tục đứng nhóm đầu về chỉ số cải cách hành chính khối các sở, ngành cấp tỉnh...

 Đặc biệt, năm 2017, Sở Tư pháp được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua của Chính phủ; năm 2018 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì... Những thành quả nói trên đã minh chứng cho sự nỗ lực trong việc triển khai đồng bộ, toàn diện các phong trào thi đua của Sở Tư pháp giai đoạn 2015-2020, tạo động lực thúc đẩy cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động phấn đấu không ngừng, cống hiến sức mình cùng toàn ngành đoàn kết, sáng tạo, bứt phá, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao...

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những thành tích của ngành Tư pháp tỉnh Quảng Bình đạt được trong giai đoạn 2015-2020.

 Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng đề nghị, thời gian tới, ngành Tư pháp tỉnh Quảng Bình cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo về thi đua yêu nước; tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; nâng cao nhận thức trong toàn ngành về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và lời dạy của Bác Hồ.

 Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cần tiếp tục phát triển sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ trọng tâm của ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện để biểu dương khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm tạo sức lan tỏa và làm theo; tiếp tục củng cố, kiện toàn hội đồng thi đua, khen thưởng và bộ máy cán bộ làm công tác này theo hướng tinh gọn, hiệu quả... 

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 1 cá nhân ngành Tư pháp tỉnh Quảng Bình vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015-2020; 5 tập thể, 6 cá nhân được Sở Tư pháp công nhận là điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015-2020... Về đầu trang

https://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202007/hoi-nghi-dien-hinh-tien-tien-nganh-tu-phap-giai-doan-2015-2020-2179393/

II. Kinh tế

1. Quảng Bình: Giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng theo kế hoạch

 (Baoxaydung.com.vn 21/7, Nhất Linh)

Hết quý II/2020, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đạt khoảng 35% kế hoạch. Giải pháp đặt ra là cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2020.

 Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Quảng Bình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tỉnh.

 Tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020 gần 1.254 tỷ đồng, đạt khoảng 35% kế hoạch; tỷ lệ giải ngân giữa các nguồn vốn còn có sự chênh lệch khá lớn, còn nhiều công trình, dự án có tỷ lệ giải ngân đạt thấp, như: Ngân sách Trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu đạt 41%; Ngân sách Trung ương hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia đạt 31,5%; vốn ODA đạt 15,7%; vốn cân đối ngân sách địa phương đạt 53%; vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020 đạt 15%.

 Nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công chậm một phần do việc triển khai các hồ sơ, thủ tục, huy động nhân công, vật tư các công trình, dự án gặp khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Việc lập, trình phê duyệt, điều chỉnh dự án, thiết kế và dự toán công trình bị kéo dài thời gian do chờ quy định của Trung ương, một số dự án còn vướng mắc giải phóng mặt bằng, trách nhiệm của một số chủ đầu tư chưa cao, chưa thực sự quyết liệt trong triển khai thực hiện dự án…

 Cụ thể, đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, do năm 2020 là năm cuối thực hiện các chương trình với số vốn đầu tư phát triển chiếm khoảng 40% tổng số vốn giai đoạn 2016-2020. Do đó, khối lượng và quy mô các hồ sơ xây dựng công trình rất lớn, gây quá tải cho các phòng chuyên môn trong quá trình thẩm định, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án.

 Đối với dự án ODA, phải thực hiện rất nhiều thủ tục theo quy định tại Hiệp định tín dụng và sổ tay hướng dẫn của từng dự án, thủ tục mất rất nhiều thời gian cho công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án. Quá trình điều chỉnh, bổ sung trung hạn 2016-2020 vốn nước ngoài cho các dự án ODA thường kéo dài. Vì vậy, khi được bổ sung nguồn vốn, các dự án không đủ thời gian làm thủ tục giải ngân.

 Để phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được giao năm 2020, thời gian tới các cấp, các ngành cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa trong việc triển khai thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng cơ bản. Đặc biệt, trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, khẩn trương đấu thầu triển khai thi công đối với các dự án khởi công mới, các dự án ODA...

 Giải pháp cấp bách đặt ra là phải đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từ nguồn lực đầu tư công; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá huy động các nguồn lực đầu tư, nhất là đầu tư hạ tầng dịch vụ y tế, giáo dục, thương mại, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp và nông thôn mới.

 Liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, ông Trần Công Thuật - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình từng khẳng định: Kết quả tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư. Vì vậy, giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải nâng cao tinh thần trách nhiệm tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nội dung Văn bản số 108/UBND-TH, ngày 3/2/2020 của UBND tỉnh và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về tiến độ giải ngân các nguồn vốn của ngành, địa phương, đơn vị mình được giao thực hiện. Có vướng mắc cần báo cáo kịp thời để có hướng xử lý, giải pháp tháo gỡ ngay. 

Xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết của từng dự án để tổ chức thực hiện. Việc hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước không để dồn vào cuối năm mới thanh toán và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình giao trách nhiệm cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, đến ngày 30/9/2020 phải giải ngân trên 60% kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2020 và đến hết năm 2020 phải giải ngân 100% dự toán chi đầu tư phát triển được giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 622/TTg-KTTH ngày 26/5/2020.

 Tuy nhiên, với sự vào cuộc của hệ thống chính trị và nỗ lực phấn đấu của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, đến nay tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 9.440 tỷ đồng, đạt 42,9% kế hoạch; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 2.765,6 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, đạt 50,3% dự toán địa phương; giải quyết việc làm cho 12.845 lao động, đạt 36,7% kế hoạch năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 18.857,1 tỷ đồng; thành lập mới 308 doanh nghiệp. Về đầu trang

https://baoxaydung.com.vn/quang-binh-giai-ngan-von-dau-tu-cong-chua-dap-ung-theo-ke-hoach-284679.html

2. PC Quảng Bình: Hoàn thành các chỉ tiêu công tác đầu tư xây dựng quý 2 năm 2020

(Cpc.vn 22/7, Thanh Hà)

 Quý 2 là quý then chốt, quyết định sự thành công của công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD) trong năm 2020 của toàn Công ty. Để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, trong quý 2/2020, PC Quảng Bình đã kiểm soát chặt chẽ về tiến độ và giám sát chất lượng công trình xây dựng theo quy định hiện hành tại các dự án đang triển khai thi công và yêu cầu nhà thầu thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ.

 Với mục tiêu trong quý 2 là thi công hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng 10 công trình (08 công trình giao lần thứ nhất và 02 công trình giao lần thứ hai), lãnh đạo PC Quảng Bình đã ráo riết tổ chức các cuộc họp giữa các phòng, ban Công ty và các đơn vị nhà thầu để giải quyết những khó khăn vướng mắc của các bên, yêu cầu nhà thầu lập kế hoạch chi tiết về tiến độ, cam kết thời gian hoàn thành.

 Tại các cuộc họp, ông Vũ Thanh Phong - Phó Giám đốc PC Quảng Bình yêu cầu các phòng, ban, đơn vị phải nỗ lực, quyết tâm để cùng nhau thực hiện. Công ty đề nghị các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, phương tiện để thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn cho công trình, lập kế hoạch cắt điện theo tuần, tiến độ thi công chi tiết của các hạng mục (tiến độ cấp 3) phù hợp với các mốc thời gian. Công ty cũng chủ động làm việc với chính quyền địa phương và các hộ dân liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các hạng mục đơn giản; phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và điện lực để tháo gỡ khi gặp các vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

 Với sự nỗ lực vượt bậc, trong quý 2/2020, PC Quảng Bình đã hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào sử dụng 10 công trình (lũy kế) đúng như kế hoạch, bao gồm các công trình: khai thác tối ưu hiệu quả vận hành lưới điện đấu nối sau Trạm biến áp 110kV Tuyên Hóa và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện tỉnh Quảng Bình năm 2019; chống quá tải, giảm tổn thất điện năng (TTĐN) lưới điện khu vực huyện Quảng Ninh năm 2020; chống quá tải, giảm TTĐN lưới điện khu vực trung tâm huyện Lệ Thủy năm 2020; chống quá tải, giảm TTĐN lưới điện khu vực thị xã Ba Đồn năm 2020; chống quá tải, giảm TTĐN lưới điện khu vực huyện Quảng Trạch năm 2020; chống quá tải, giảm TTĐN lưới điện khu vực trung tâm huyện Bố Trạch năm 2020; chống quá tải, giảm TTĐN lưới điện khu vực Tây Bắc huyện Bố Trạch năm 2020; chống quá tải, giảm TTĐN lưới điện khu vực huyện Tuyên Hóa năm 2020; xây dựng nhà trực tại phường Quảng Long để làm trụ sở làm việc cho đội và 1 tổ sản xuất. Việc nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng vượt tiến tiến độ đề ra đã sớm phát huy hiệu quả đầu tư của công trình, đặc biệt là nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chống quá tải lưới điện trong mùa nắng nóng này đối với các khu vực được đầu tư.

 Đến ngày 30/6/2020, giá trị thực hiện công tác ĐTXD đạt 55,888 tỷ đồng (đạt 58,1% kế hoạch năm); giá trị lên phiếu giá đạt 39,143 tỷ đồng; giá trị giải ngân đạt 32,81 tỷ đồng.

 Trong quý 3 năm 2020, PC Quảng Bình sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác ĐTXD với các mốc tiến độ cần đạt như: lũy kế số công trình hoàn thành trong quý 3 phải đặt ra mục tiêu ≥ 16/22 công trình ( ≥ 75% công trình; mục tiêu lên phiếu giá, giải ngân 75%; triển khai sớm công tác chuẩn bị ĐTXD năm 2021 để ngay từ đầu năm sau triển khai thi công...

 Với sự kiểm tra, giám sát, đôn đốc của lãnh đạo và các phòng ban, đơn vị trực thuộc là cơ sở để năm 2020 PC Quảng Bình sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch công tác ĐTXD do EVNCPC giao.    Về đầu trang

 https://cpc.vn/vi-vn/Tin-tuc-su-kien/Tin-tuc-chi-tiet/articleId/33272

III. Xã hội

1. Vạn Trạch: Quỹ TDND tích cực góp phần xây dựng NTM 

(Thoibaokinhdoanh.vn 21/7, Phương Nam)

 Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình gặp không ít khó khăn do thu nhập, đời sống của người dân còn ở mức thấp. Nhưng nhờ những định hướng tốt, hiện nay việc xây dựng NTM ở Vạn Trạch đã có nhiều bước tiến, trong đó có vai trò quan trọng của các Quỹ tín dụng nhân dân (TDND)

 Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc của chính quyền, đoàn thể, sự đồng thuận của người dân, nhất là sự đóng góp của Quỹ TDND Vạn Trạch trong việc hỗ trợ cho người dân vay vốn, đóng góp kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng... đã giúp Vạn Trạch về đích NTM năm 2016, trước 3 năm so với lộ trình.

 Ông Nguyễn Hải Lượng, Chủ tịch UBND xã Vạn Trạch cho biết, trong giai đoạn 2011-2015, toàn xã Vạn Trạch đã huy động nguồn vốn xây dựng NTM trên 28 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách xã gần 6 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 14 tỷ đồng. Giai đoạn từ 2016-2020, toàn xã huy động trên 62 tỷ đồng, ngoài ngân sách xã, huyện, tỉnh và vốn các dự án khác lồng ghép, Vạn Trạch đã huy động được trên 25 tỷ đồng từ người dân.

 Thực hiện đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của huyện Bố Trạch, UBND xã Vạn Trạch đã sớm triển khai chủ trương “dồn điền, đổi thửa“ xóa bỏ tình trạng ruộng đất manh mún, hoàn thiện xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng trên toàn xã, cứng hóa đạt 60% (giai đoạn 2010-2015 đạt 25%).

 Trường tiểu học của xã đạt chuẩn quốc gia năm 2016, Trường THCS đạt chuẩn quốc gia năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm, đến năm 2019 còn 2,41%. Thu nhập bình quân đầu người ở Vạn Trạch tăng hàng năm, nếu như năm 2010, đạt 9,5 triệu đồng/người/năm, thì đến năm 2020 đạt 52 triệu đồng/người/năm, vượt 11% so với kế hoạch.

 Hệ thống giao thông nông thôn được cứng hóa bằng bê tông đạt trên 95% (giai đoạn 2010-2015 đạt 30%); trường học, nhà văn hóa thôn, cụm loa truyền thanh và các thiết chế văn hóa, thể thao được hoàn thiện đạt chuẩn. Năm 2016, 12/12 thôn trong toàn xã có nhà văn hóa đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Xây dựng (giai đoạn 2010-2015 đạt 33%), có sân khấu ngoài trời, sân bóng chuyền, sân bóng đá.

 Kế thừa và phát huy những thành quả đạt được trong 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia NTM, Vạn Trạch tiếp tục duy trì bền vững và nâng chuẩn các tiêu chí đã đạt. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ; nâng cao đời sống vật chất đi đôi với xây dựng, phát triển đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Xã chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, huy động nhiều nguồn lực để xây dựng, phấn đấu về đích NTM nâng cao. 

Có được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương, trong đó có sự đóng góp tích cực của Quỹ tín dụng nhân dân Vạn Trạch.

 Ông Hoàng Thanh Trắc, Giám đốc Quỹ TDND Vạn Trạch cho biết, song song với hoạt động kinh doanh tín dụng, Quỹ cũng chú trọng phát triển thành viên và xem đó là những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình tổ chức và hoạt động. 

Nhờ thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, đồng thời với việc gia tăng các lợi ích của thành viên, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ, số lượng thành viên liên tục phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay Quỹ đã có hơn 3.000 thành viên. 

Từ năm 2012 đến nay, Quỹ đã giải quyết cho 56 thôn của 6 xã (Vạn Trạch, Tây Trạch, Hoàn Trạch, Phú Định, Sơn Lộc và Cự Nẫm) trên địa bàn hoạt động vay 15 tỷ đồng để xây dựng NTM. Trong đó mỗi thôn được vay 200 triệu đồng với lãi suất 0%, thời hạn 3 tháng để đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, vay 100 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn.

 Đồng thời, đóng góp 19 triệu đồng xây dựng làng văn hoá với 15 thôn trên địa bàn 5 xã đạt danh hiệu làng văn hoá cấp huyện, cấp tỉnh; 25 triệu đồng cho các thôn làm nhà văn hoá theo chương trình xây dựng NTM... Bên cạnh đó, Quỹ tín dụng còn hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn. 

Những hoạt động tích cực của Quỹ TDND Vạn Trạch đã thực sự góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên quê hương Vạn Trạch. Về đầu trang

https://thoibaokinhdoanh.vn/mo-hinh/van-trach-quy-tdnd-tich-cuc-gop-phan-xay-dung-ntm-1071188.html

2. Niềm vui trong ngôi nhà tình nghĩa

(Quân Đội Nhân Dân 22/7, tr6, Thanh Đông)

 Cầm trên tay quyết định bàn giao nhà tình nghĩa từ đoàn thiện nguyện Câu lạc bộ (CLB) Nhà báo nữ Việt Nam và chính quyền địa phương, bà Phạm Thị Mơ, sinh năm 1954, ở thôn Dinh Mười, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình không giấu nổi niềm vui. 

Bà Mơ xúc động cho biết: “Có được căn nhà kiên cố là niềm mơ ước bấy lâu nay của gia đình tôi. Tôi cảm ơn các nhà hảo tâm, CLB Nhà báo nữ Việt Nam nhiều lắm”.

 Năm 1972, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta đang diễn ra ác liệt, bà Phạm Thị Mơ tình nguyện tham gia thanh niên xung phong (TNXP). Đơn vị của bà đóng tại Quảng Trị, làm nhiệm vụ nối đường ống dẫn dầu vào phục vụ chiến trường miền Nam. Hòa bình lập lại, bà Mơ về lại quê nhà, sống trong căn nhà tạm khoảng 20m2, có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào…

 Nhà báo Vũ Thị Tuyết Nhung, Trưởng đoàn thiện nguyện CLB Nhà báo nữ Việt Nam cho biết: “Sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của cựu TNXP Phạm Thị Mơ, chúng tôi đã kêu gọi sự ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm trong xã hội. Chỉ trong thời gian ngắn, đã có rất nhiều tập thể, cá nhân ủng hộ tiền, vật chất cho bà Mơ với số tiền hơn 120 triệu đồng. Chúng tôi đã phối hợp với địa phương xây nhà tình nghĩa tặng bà Mơ. Ngôi nhà cấp 4 với diện tích sử dụng 50m2, công trình phụ khép kín đã được hoàn thành và bàn giao cho bà Mơ đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15-7-1950 / 15-7-2020) và 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2020)”.

 Trong ngày vui bà Mơ về nhà mới, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đã tặng gia đình bà nhiều phần quà ý nghĩa, thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, trách nhiệm của cộng đồng giúp người có công với cách mạng vươn lên ổn định cuộc sống. Về đầu trang

3. Dân "kêu trời" vì bụi: Đầu tư khu tái định cư rồi bỏ hoang

(Laodong.vn 22/7, Lê Phi Long; Vicc.com.vn 22/7)

 Trao đổi với báo Lao Động, Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh Phạm Trung Đông cho biết, chính quyền địa phương từ cách đây khoảng 10 năm đã nắm được tình hình ô nhiễm môi trường do bụi từ 2 nhà máy xi măng của Chi nhánh Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân và Công ty CP Cosevco 6 và các phương tiện vận chuyển ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân tại thôn Áng Sơn.

 Sự phản ứng của người dân mạnh mẽ nhất vào những năm từ 2014 - 2016. Trước tình hình trên, một số hộ dân sinh sống gần nhà máy xi măng của Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân đã được bồi thường để di dời đi ở nơi khác. UBND huyện Quảng Ninh cũng đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng một khu tái định cư cho người dân với diện tích gần 2ha ở khu vực Cửa Trại (xã Vạn Ninh).

 Theo tìm hiểu của báo Lao Động, khu vực Cửa Trại được chọn làm khu tái định cư nằm khá xa khu vực người dân hiện đang sinh sống.

 Sau nhiều năm được cấp vốn đầu tư, khu tái định cư hiện gần như bị bỏ hoang, vắng vẻ. Tuyến đường chính vào khu tái định cư do bỏ hoang lâu ngày không được sử dụng nên đã xuống cấp trầm trọng, các phương tiện rất khó để đi lại, đất đai thì khô cằn. Trạm biến áp để cấp điện cho khu tái định cư đã được tháo dỡ, hệ thống dây điện thì được kéo trên những cột gỗ hiện mục nát.

 Một người dân sống gần khu vực trên cho biết, do hệ thống hạ tầng được đầu tư không đồng bộ, vị trí được chọn lại xa trung tâm, không phù hợp với thực tế đời sống người dân nên làm xong không ai đồng ý đến ở cả, rồi bỏ hoang cho đến bây giờ.

 Ông Nguyễn Hữu Lương - Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh thừa nhận sự việc trên và cho rằng, địa phương đã tìm hướng giải quyết cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm bằng cách hỗ trợ di dời ra khu tái định cư trên nhưng dân không chịu, nguyện vọng của dân là muốn được đền bù để đi ở nơi khác.

 Ông Lương cũng cho biết, vì không ai đến ở nên địa phương cho các hộ dân gần khu tái định cư mượn đất để... trồng cây sản xuất.

 Liên quan đến vấn đề trên, ông Hoàng Xuân Thịnh - Giám đốc Nhà máy xi măng Vạn Ninh (Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân) cho biết, năm 2014 Công ty đã chi trả trên 30 tỉ đồng bồi thường di dời 25 hộ dân sống gần khu vực nhà máy bị ảnh hưởng và ô nhiễm. Hiện số hộ còn lại liên tục phản ứng vì môi trường bị ảnh hưởng.

 Để giải quyết trước mắt, công ty luôn duy trì 1 xe bồn để tưới đường và điều tiết phù hợp các phương tiện vận tải ra vào nhà máy. Công ty cũng đang tiến hành lắp đặt thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục để truyền dữ liệu về Sở TNMT để theo dõi, giám sát.

 Ông Thịnh cũng cho biết đang phối hợp với Công ty CP Cosevco 6 và chính quyền địa phương thi công điểm đấu nối giữa tuyến đường vào 2 nhà máy và đường Hồ Chí Minh nhằm giảm lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển xi măng, clinker. 

Ông Phạm Trung Đông - Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh cho rằng, để ổn định để sản xuất lâu dài, muốn nơi đây không trở thành “điểm nóng”, phù hợp với nguyện vọng thực tế của người dân thì cách duy nhất là hỗ trợ đền bù, giải tỏa để số hộ dân này di dời đi sống ở nơi khác. Tuy nhiên để làm được việc đó cần rất nhiều kinh phí, điều này vượt quá khả năng của UBND huyện nên cần có sự chỉ đạo của các cấp cao hơn mới giải quyết dứt điểm được thực trạng trên. Về đầu trang

https://laodong.vn/xa-hoi/dan-keu-troi-vi-bui-dau-tu-khu-tai-dinh-cu-roi-bo-hoang-821347.ldo

4. Quảng Bình: Tặng quà gia đình chính sách, có công với cách mạng nhân ngày 27/7

(Dantri.com.vn 22/7, Tiến Thành)

 Nằm trong chuỗi các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”,  Tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã đến thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

 Nằm trong chuỗi các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, nhân dịp 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Bình phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa.

 Tặng quà gia đình chính sách, có công với cách mạng nhân ngày 27/7 - 1Nhấn để phóng to ảnh

Tặng quà gia đình chính sách tại xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch.

 Theo đó, đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà cho 30 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng tại xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch; dâng hương, hoa và tri ân các anh hùng Liệt sỹ tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ tại thành phố Đồng Hới, Đền tưởng niệm Thanh niên xung phong hy sinh tại bến phà Long Đại, huyện Quảng Ninh.

 Tặng quà gia đình chính sách, có công với cách mạng nhân ngày 27/7 - 2Nhấn để phóng to ảnh

Đây là các hoạt động nhằm tri ân các anh hùng, liệt sỹ, các gia đình chính sách, có công với cách mạng; đồng thời là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

 Đây là các hoạt động nhằm tri ân các anh hùng, liệt sỹ, các gia đình chính sách, có công với cách mạng; đồng thời là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ; tạo sự phối hợp giữa các tổ chức, đơn vị nhằm góp phần chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Về đầu trang

https://dantri.com.vn/an-sinh/tang-qua-gia-dinh-chinh-sach-co-cong-voi-cach-mang-nhan-ngay-277-20200722080233444.htm

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG