Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Phản hồi bài báo "Quảng Bình: Lấy đất rừng "quên" trình thủ tướng" của Sở Tài nguyên và Môi trường 
Công văn số 1066/STNMT-CCQLĐĐ ngày 08/6/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phản hồi thông tin bài báo "Quảng Bình: Lấy đất rừng "quên" trình Thủ tướng" của báo Khoa học và Đời sống. 
 Xem nội dung công văn tại đây!

P.TTBCXB