Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Chính quyền điện tử 
Đó là kết luận của đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại cuộc họp rà soát, đánh giá và giải pháp thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT) Quảng Bình diễn ra chiều nay, 13-5. 
Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng CQĐT tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.


Quang cảnh cuộc họp.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt việc xây dựng CQĐT; trong đó tập trung thực hiện thống nhất, đồng bộ các hệ thống nền tảng, phần mềm dùng chung của tỉnh, của ngành như: Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công, hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành, hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống Hội nghị trực tuyến, hệ thống họp không giấy… được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao.
Hiện tại, Internet băng thông rộng đã được triển khai, lắp đặt tại 149/151 trung tâm các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước đã được triển khai, kết nối đến 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện. Dự kiến Quý II năm 2020 sẽ hoàn thành việc thiết lập hệ thống hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến huyện. Ngoài ra, hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành cũng đã triển khai rộng khắp toàn tỉnh với cấu hình liên thông 3 cấp và kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia.


Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Trong năm 2019, tỉnh đã thực hiện việc gửi, nhận văn bản (ký số) trên môi trường mạng thay thế văn bản giấy. Hệ thống Phòng họp không giấy đã được triển khai thử nghiệm tại nhiều phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh. Hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh cũng đã được xây dựng, triển khai ứng dụng tại Văn phòng UBND tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu đã dành phần lớn thời gian thảo luận, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng CQĐT Quảng Bình thời gian qua, như: Hạ tầng viễn thông, internet chưa được phủ sóng đến 100% địa bàn dân cư; một số hệ thống, phần mềm chưa được triển khai, nâng cấp, như: Hệ thống thông tin báo cáo, Hệ thống Hội nghị trực tuyến từ huyện đến xã,…; một số lĩnh vực chưa có phần mềm dùng chung, chưa thực sự kết nối, liên thông chia sẻ dữ liệu với tỉnh, với Quốc gia; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 chưa cao; việc chuyển đổi số chưa được đẩy mạnh, công tác báo cáo, thu thập dữ liệu vẫn còn thủ công...


Các đại biểu thảo luận tại cuộc họp.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng lưu ý một số nhiệm vụ cần thực hiện để bảo đảm nâng cao hiệu quả xây dựng CQĐT Quảng Bình, đó là cần xây dựng Trung tâm điều hành thông minh, hệ thống mạng dùng chung kết nối các đơn vị, địa phương trong tỉnh; tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng để bảo đảm phát huy hiệu quả hoạt động của CQĐT…


Đồng chí Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật lưu ý các sở, ngành, địa phương cần thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy việc xây dựng CQĐT nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh; khẩn trương ứng dụng phần mềm hội nghị trực tuyến; lựa chọn các dự án đầu tư hợp lý nhằm bảo đảm chủ động nguồn tài chính và phát huy hiệu quả hệ thống phần mềm, hạ tầng phục vụ hoạt động của CQĐT; tiếp tục nâng cấp phần mềm dùng chung của tỉnh; đẩy nhanh việc thực hiện ký số văn bản, hội nghị trực tuyến…
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương trong việc phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm sớm công bố chính quyền điện tử Quảng Bình trong thời gian sớm nhất.


Theo Nguyễn Hoàng (Báo Quảng Bình)