Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Báo cáo nhanh: Tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình lúc 17 giờ 00 phút ngày 23/4/2020 
Báo cáo số 979/SYT-NVY ngày 23/4/2020 cuả Sở Y tế về tình hình phòng chống dịch bệnh do SARS-COV-2 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cập nhật đến 17 giờ 00 phút ngày 23/4/2020 
 Xem nội dung báo cáo tại đây!

P.TTBCXB