Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
THÔNG TIN VỀ PHÂN LOẠI CÁCH LY NGƯỜI NHIỄM, NGHI NHIỄM HOẶC TIẾP XÚC VỚI NGƯỜI NHIỄM SARS-CoV-2 
 + F0 là người được xác định nhiễm SARS-CoV-2

Là những trường hợp điều trị theo chỉ định của bác sỹ; cách ly tại bệnh viện; tự báo cho F1 về tình trạng của mình.

+ F1 là người nghi nhiễm hoặc tiếp xúc với F0

Phải đeo ngay khẩu trang, giữ khoảng cách với người xung quanh >2m; báo cho cơ sở y tế gần nhất/hotline; chuẩn bị đồ và đi cách ly tại bệnh viện hoặc nơi quy định khác. Tự báo cho F2 về tình trạng của mình.

+ F2 là người tiếp xúc với F1:

Phải đeo ngay khẩu trang, giữ khoảng cách với người xung quanh >2m; báo cho cơ sở y tế gần nhất/hotline; chuẩn bị đồ và đi cách ly tại nhà hoặc nơi quy định khác. Tự báo cho F3 về tình trạng của mình.

+ F3 là người tiếp xúc với F2:

Đeo ngay khẩu trang; báo cho cơ sở y tế gần nhất/hotline; tự cách ly, theo dõi tại nhà; tự báo cho F4 về tình trạng của mình.

Chú ý: Luôn cập nhật tình trạng thay đổi của các F đến cơ quan chức năng để thay đổi hướng xử lý kịp thời.

Dù xét nghiệm âm tính vẫn tiếp tục cách ly theo hướng dẫn hoặc đủ 14 ngày.

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG CÁC CƠ SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH

HOTLINE: 0905010 668; 0917 420 268- 0969 871 313
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới: 0962 451 414
Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới: 0913 018 064
Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy: 0983 045 359
Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh: 0905 833 575
Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa: 0915 442 157
Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch: 0932 495 686
Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa: 0912 505 272
Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình: 0942 239 045
Trung tâm y tế TP Đồng Hới: 0912 709 724
Trung tâm y tế huyện Quảng Ninh: 0912 133 088
Trung tâm y tế huyện Lệ Thủy: 0912 335 765
Trung tâm y tế huyện Bố Trạch 0905 445 155
Trung tâm y tế huyện Quảng Trạch: 0919 459 234
Trung tâm y tế TX Ba Đồn: 0912 386 311
Trung tâm y tế huyện Tuyên Hóa 0916 637 994
Trung tâm y tế huyện Minh Hóa 0944 625 147

P.TTBCXB