Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Tổng hợp nhanh COVID-19 tại Quảng Bình 
 Cập nhật đến 17h, ngày 14/3/2020
TT Đơn vị Số đang theo dõi dưới 14 ngày Số đã qua 14 ngày theo dõi Tổng số Ghi chú
1 Minh Hóa 04 58 62  
2 Tuyên Hóa 77 217 294 03 CLTT
3 Ba Đồn 214 193 407 02 CLTT
4 Quảng Trạch 40 115 155  
5 Bố Trạch 46 583 629  
6 Đồng Hới 86 28 114 02 CLTT
7 Quảng Ninh 66 29 95 01 CLTT
8 Lệ Thủy 19 78 97  
  TỔNG CỘNG 552 1.301 1.853

23 CLTT (15 thuyền viên)

 

- Số trường hợp đi về từ các quốc gia: Hàn Quốc (19); Nhật Bản (121); Trung Quốc (21); Đài Loan (68); Anh (10); Thái Lan (05); Singapore (10); và các quốc gia khác (30).

- Số mẫu đã lấy xét nghiệm: 26 mẫu; Kết quả: 18 mẫu (-); 08 mẫu đang chờ kết quả.

Theo  trang thông tin điện tử Sở Y tế Quảng Bình (https://syt.quangbinh.gov.vn/3cms/covid-19.htm)