Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
File âm thanh tuyên truyền phòng, chống dịch Corona 
Tải  file hướng dẫn đeo khẩu trang

Tải file khuyến cáo dịch bệnh

Tải file quy trình rửa tay

Tải file cẩm nang