Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHẢN ÁNH Ý KIẾN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

PHẢN ÁNH Ý KIẾN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH

TT

Đơn vị

Số điện thoại

      1         

Sở Y tế tỉnh Quảng Bình

1900.9095

096.987.1313

      2         

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình

096.984.1313

      3         

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh

096.983.1313

      4         

Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới

096.926.1313

      5         

Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch

0232.3.862.255

      6         

Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy

0983.045.359

      7         

Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa

096.799.1313

      8         

Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh

096.797.1313

      9         

Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa

096.796.1313

 

ĐƯỜNG DÂY GỌI CẤP CỨU

TT

Đơn vị

Số điện thoại

CÔNG LẬP

      1         

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình

115

02323.512.512

      2         

Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới

 

      3         

Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch

0917.401.268

      4         

Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy

02323.822.714

      5         

Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa

096.799.1313

      6         

Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh

02323.718.596

      7         

Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa

02323.718.596

NGOÀI CÔNG LẬP

8

Công ty TNHH vận tải Tâm Trí

 

01689.838.687

0968.478.227

9

Dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh thuộc Công ty TNHH thương mại tổng hợp 379

 

0915.127.355

 TT-BC-XB