Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Văn bản tuyên truyền phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona 
Nội dung công văn tuyên truyền

Nội dung chỉ thị phòng, chống dịch bệnh

TT-BC-XB