Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
DANH SÁCH BỆNH VIỆN CÓ KHẢ NĂNG THU DUNG VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI DO CORONA virus 
1. Bệnh viện Viện Hữu nghị Việt Nam- CuBa Đồng Hới (tiểu khu 10, phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)
2. Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (Địa chỉ: TDP Minh Phượng, phường Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình).
3. Bệnh viên đa khoa Lệ Thủy (Địa chỉ: TDP 3, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).
 
TT-BC-XB