Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA nCoV 
 Ngày 30/01/2020, Bộ Y tế ban hành Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona gây nên (kèm theo Công văn số 369/BYT-TT-KT). Nội dung như sau:
 
TT-BC-XB