Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Thông báo kết luận họp báo Quý III/2019 
Kết luận của đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng - Phó chủ tịch UBND tỉnh tại buổi Họp báo và gặp mặt Báo chí Quý III/2019

Xem nội dung kết luận tại đây

Phòng Thông tin báo chí xuất bản