Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước quý II năm 2019 
Ngày 12/6/2019, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông (TTTT) quý II/2019. Hội nghị được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến tại 66 điểm cầu truyền hình trên toàn quốc. 
 Xem nội dung kết luận tại đây!