Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Quy định mới về khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động 

Ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 47/2017/TT-BTTTT về Quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/3/2018 và thay thế một số điều của Thông tư số 11/2010/TT-BTTTT.

Theo đó, kể từ ngày 01/3/2018, các thuê bao di động trả trước của các mạng sẽ chỉ được hưởng mức khuyến mại giá trị thẻ nạp khuyến mại tối đa không quá 20%, so với mức tối đa 50% hiện nay đang được áp dụng. Mức giảm giá tối đa khi khuyến mại vật chất, hàng hóa như: giá bán SIM có chứa số thuê bao di động, giá bán máy điện thoại di động đã được gắn sẵn số thuê bao di động không được vượt quá 50% giá bán hàng hoá đó ngay trước thời gian khuyến mại. Theo đó, đối với thuê bao di động trả sau của các mạng sẽ chỉ được hưởng mức khuyến mại giá trị trong một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% của giá trị dịch vụ, hàng hóa.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Không áp dụng quy định khuyến mại đối với hình thức cung cấp dịch vụ thông tin di động mẫu, đưa hàng hóa viễn thông chuyên dùng đối với dịch vụ thông tin di động mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền. Các chương trình khách hàng thường xuyên của dịch vụ thông tin di động cũng không được áp dụng khuyến mại theo quy định này.

Quang Hoạt