Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Báo cáo xử lý thông tin Báo Người lao động phản ánh "hai xã đùn đẩy, người dân chịu thiệt" 

Báo Người lao động điện tử ngày 30/5/2017 (báo in ngày 31/5/2017) có bài "Hai xã đùn đẩy, người dân chịu thiệt" của tác giả Minh Tuấn phản ánh việc hàng chục hộ dân không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền lợi bị "treo" suốt một thời gian dài vì chính quyền 2 xã Quảng Lưu và Quảng Thạch đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình tại Công văn số 1853/VPUBND-TNMT ngày 06/6/2017 của Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Quảng Trạch đã tiến hành kiểm tra, xác minh và báo cáo bằng Văn bản số 620/UBND-TNMT ngày 11/7/2017.

Theo báo cáo, sau khi tiếp nhận phản ánh Báo Người lao động và người dân, UBND huyện Quảng Trạch đã chỉ đạo thống nhất thông báo cho người dân Xóm 2, thôn Tam Đa, xã Quảng Lưu đến tại UBND xã Quảng Thạch để kê khai đăng ký và lập hồ sơ cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Trong thời gian tới, UBND huyện Quảng Trạch sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với 2 xã trong việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân.

Kính thông tin với các cơ quan báo chí và bạn đọc!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG