Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Công văn cảnh báo về biến thể mới của mã độc tống tiền Ransomware (mã độc Petya) 
 Xem nội dung công văn

Sở Thông tin và Truyền thông