Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Xử lý thông tin báo Xây dựng phản ánh về hiểm họa sạt lở đất, xâm thực dọc bờ sông Gianh 

Ngày 11/5/2017, báo điện tử Xây dựng có đăng bài "Hiểm họa sạt lở đất, xâm thực dọc bờ sông Gianh - Quảng Bình" (2 kỳ) của tác giả Nhất Linh phản ánh tình trạng sạt lở đất dọc bờ sông Gianh, gây nguy hiểm cho nhiều hộ dân ở xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin và báo cáo UBND tỉnh bằng Văn bản số 920/STNMT-TTr ngày 23/5/2017.

Download Văn bản của Sở TN&MT tại đây.

Kính thông tin với các cơ quan báo chí và bạn đọc!

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG