Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Công văn về việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin trên các thiết bị phát Wifi 
 Xem nội dung công văn

Cục An toàn thông tin