Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Công văn số 116/STTTT-CNTT ngày 19/02/2016 về việc cảnh báo điểm yếu mới của hệ quản trị nội dung mã nguồn mở Joomla và hình thức tấn công mới vào các trang tin điện tử tại Việt Nam 
 Xem nội dung văn bản.