Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Công văn số 150/STTTT-CNTT ngày 29 tháng 02 năm 2016 về việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin. 
 Tải file tại đây.