Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
CV số 1074/UBND-VX ngày 9/9/2015 về việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cáctrang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
 Tải file tại đây.