Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
CV số 1790/BTTTT-VNCERT ngày 20/6/2011 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin cho cổng/trang thông tin điện tử 
 Tải file tại đây.