Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Thông báo gia hạn sử dụng Thẻ Nhà báo giai đoạn 2011-2015 

Ngày 18/12/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 2380/QĐ-BTTTT về việc gia hạn sử dụng Thẻ Nhà báo giai đoạn 2011-2015. Theo đó, thời gian gia hạn sử dụng Thẻ Nhà báo giai đoạn 2011-2015 đến hết ngày 31/3/2016.

Sở Thông tin và Truyền thông Thông báo đến các cơ quan báo chí triển khai thực hiện./.

Tải nội dung tại đây!