Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn

THÔNG BÁO

Về việc thôi hoạt động của một số phóng viên, cộng tác viên
------------------

1. Ngày 09 tháng 10 năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 197/CV-THCL của Báo Thương hiệu và Công luận nêu rõ: Phóng viên Mai Xuân Hữu không làm phóng viên cho Báo Thương hiệu và Công luận kể từ ngày 31/10/2015;

2. Ngày 06 tháng 11 năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 396/CV-NĐT của Báo điện tử Người đưa tin nêu rõ: Báo điện tử Người đưa tin đã chấm dứt vai trò cộng tác viên đối với ông Mai Xuân Hiển, không sử dụng tin, bài, ảnh và tư liệu do ông Hiển gửi cộng tác với Báo.

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo tới quý cơ quan, đơn vị được biết./.