Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Kế hoạch triển khai đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT" tại Quảng Bình 
(Website STTTT) - Ngày 03/6/2011, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1102/KH-UBND về việc triển khai đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT" tại Quảng Bình.
Xem nội dung chi tiết của Kế hoạch