Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn

AUDIO CLIP TUYÊN TRUYỀN SỐ HOÁ TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT

1. Bản tin thông báo về số hóa truyền hình mặt đất

- Download audio giọng miền Bắc tại đây.

- Download audio giọng miền Nam tại đây.

2. Audio clip: Giới thiệu về tivi theo chuẩn DVB-T2

- Download audio clip tại đây.

3. Audio clip: Lộ trình số hóa truyền hình tại Việt Nam

- Download audio clip tại đây.