Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Thông báo về việc tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng 
Được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình mở đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận và xử lý thông tin về những hành vi sai phạm của nhà báo, phóng viên trong tác nghiệp báo chí; đồng thời cũng tiếp nhận thông tin về những cá nhân, tổ chức có hành vi cản trở nhà báo, phóng viên trong hoạt động báo chí để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. 
Theo đó, mọi tổ chức, cá nhân khi phát hiện được những hành vi sai phạm của nhà báo, phóng viên trong hoạt động báo chí; hoặc phát hiện hành vi cản trở hoạt động báo chí đối với nhà báo, phóng viên xin điện thoại về số điện thoại đường dây nóng của Sở: 0523. 779999 hoặc số điện thoại của các Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; hoặc gửi tin qua địa chỉ Email: tiepdan.stttt@quangbinh.gov.vn

Tổ chức, cá nhân khi cung cấp thông tin phải nói rõ họ tên, địa chỉ của mình và thông tin phải có nội dung rõ ràng, cụ thể, xảy ra ở đâu, người liên quan v.v… Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin sẽ được đảm bảo giữ bí mật về danh tín, địa chỉ.

Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận và gửi lời cảm ơn đến tổ chức cá nhân cung cấp đúng thông tin./.  

BBT