Trang TTĐT Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình
Địa chỉ: Số 02 Hương Giang - TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
Tel: 052.3844303 *Fax: 052.3844456 *Email:
stttt@quangbinh.gov.vn
Văn bản, qui định về đo kiểm chuyên ngành 

STT

Văn bản đã ban hành

Ghi chú

1

Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 1/12/2006 Quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Thay thế Quyết định số 171/2003/QĐ-BBCVT