MobiFone đầu tư nâng cấp vùng phủ sóng 4G tại Quảng Bình Tin mới
Từ cuối năm 2019 đến tháng 5/2020 MobiFone đã đầu tư hơn 3 triệu USD để mở rộng, nâng cấp, hoàn thiện vùng phủ 4G tại Quảng Bình với mật độ 2 trạm 4G/xã/phường. Kết quả đo kiểm dịch vụ truy cập Internet...
Xem tiếp
Thông báo