ITU – Kho thông tin, nguồn dữ liệu cần được khai thác 
Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) - một tổ chức chuyên ngành của Liên hợp quốc - đóng một vai trò quan trọng trong việc tư vấn giúp các nhà hoạch định chính sách, các phương án để có thể điều chỉnh...
Xem tiếp
Ai cần tham gia các hoạt động của ITU? 
Với mục tiêu kết nối các nước trong lĩnh vực VT và CNTT, Liên minh Viễn thông Quốc tế được ra đời năm 1865, là một Tổ chức Liên chính phủ và phi lợi nhuận. Tính đến nay, ITU đã có tới 193 Quốc gia...
Xem tiếp
Từ Viễn thông đến Xã hội thông tin toàn cầu, 150 năm nhìn lại 
Hàng ngàn năm trước, các phương pháp nhanh nhất của việc gửi tin nhắn trên một khoảng cách dài là với một chuyển phát nhanh trên lưng ngựa. Năm 1837, điện tín được phát minh ra, nhưng mãi đến ngày...
Xem tiếp