Bản in     Gởi bài viết  
"Đường lưỡi bò" - Một yêu sách phi lý 

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình kính giới thiệu đến quý vị và các bạn 2 tập Video clip "Đường lưỡi bò" - Một yêu sách phi lý (Bản quyền thuộc Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao Việt Nam; Số GPXB: 09/GPPBP-CĐA/2014NB)

Chọn xem Video clip theo các ngôn ngữ dưới đây:

- Tập 1: bản tiếng Việt;   bản tiếng Anh;   bản tiếng Pháp;   bản tiếng Trung

- Tập 2: bản tiếng Việt;   bản tiếng Anh;   bản tiếng Pháp;   bản tiếng Trung

[Trở về]